KONYA BOZKIR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

T.C.

BOZKIR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Halk Eğitimi Merkezi

 


>>>>>>>>>>>>>BAŞVURU FORMU >>>>>>>>>>>

 

https://e-yaygin.meb.gov.tr/ E-Yaygın sistemine E Devlet Şifresi ile giriş yapılarak ön başvuru yapılacaktır.


LÜTFEN BAŞVURU YAPARKEN OKUYUNUZ... !!! 
(Online Başvurudan sonra Belgelerin Aslı ile Şahsen Bozkır Halk Eğitimi Merkezine Başvuru Yapılacaktır)

 

COVİD 19 TEDBİRLERİNDEN DOLAYI MASKE, HİJYEN KURALI VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLEREK EVRAKLAR KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR. İMZA İÇİN KENDİ TÜKENMEZ KALEMİNİZİ YANINIZDA BULUNDURUNUZ.

>>>>>>ÖNEMLİ: PANDEMİDEN DOLAYI EVRAK TASNİFİNİN HIZLANMASI İÇİN BELGELER AŞAĞIDA YER ALAN SIRAYA GÖRE YARIM KAPAKLI DOSYAYA YERLEŞTİRİLEREK İDAREYE SUNULACAKTIR.>>>>>>>>>>>>

 

Bu form Bozkır Halk Eğitimi Merkezinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Ücretli Usta Öğretici görevlendirilmesinde kullanılacaktır. Yapılan bu online başvuru ile birlikte aşağıda belirtilen bilgilerin belgeleri 1 Eylül 2020- 16 Eylül 2020 tarihleri arasında elden Bozkır Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir. BAŞVURULAR 25 Eylül 2020 TARİHİNDE MESAİ SAATİ SONA ERDİKTEN SONRA İlçe Milli eğitim Müdürlüğünde kurulan komisyon tarafından değerlendirilerek görev alacaklar belirlenecektir. Değerlendirme sonucunda Bozkır Halk Eğitimi Merkezinde Usta Öğretici olarak görevlendirilecek olanlar kurum web sitesinden yayınlanacaktır.

 

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1- Görev Talep  Formu doldurulup sol alt tarafta Bozkır Ziraat
Bankasından açılmış hesabın IBAN No su yazılacak(2 ADET) (Ekte)


2- Etik Sözleşme Doldurulacak (Ekte)


3- Kimlik Fotokopisi


4- Diploma Örneği-Aslı ile birlikte gelecektir. E devlettende alınabilir.(Ya da Görev Yeri Belgesi)

 

5-Hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.2 Nüsha Halk Eğitime gelecektir. (Ekte)

 

6-Sabıka Kaydı(E DEVLETTEN ALINABİLİR.)

 

7-Sağlık beyan belgesi (Ekte)

 

8-Erkek personel için askerlik tecil belgesi.(E DEVLETTEN ALINABİLİR)

 

9-Ekte yer alan sağlık sözleşmesi. (Ekte)

 

10-Aile Durum Bildirimi Doldurulacaktır. (Ekte)

 

11-Kurs yönergesi imzalanacaktır.(Ekte)

 

12-Alanında İş deneyiminden puan alabilmek için sigorta dökümününde eklenmesi gerekmektedir.

 

13-Oryantasyon Belgesi ve ya Formasyon Belgesi

 

14-EK-2 DEĞERLENDİRME FORMUNDA YER ALAN BELGELERİNİZ VARSA AYRICA EKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.(USTALIK BELGESİ, USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ,ANTRENÖRLÜK BELGESİ)

 

EK:dosyalar/listele_dosya_2151007_Kurs Evrakaları

 

 

Bozkır Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce  2020-2021 eğitim öğretim yılında açılacak olan Mesleki ve Genel Kurslarda ders ücreti karşılığı Usta Öğretici görevlendirilecektir. Ücretli Usta Öğretici olarak görev almak isteyenlerin ( Aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla) 1 Eylül 2020- 16 Eylül 2020  tarihleri arasında müracaatlar kabul edilecektir.Başvuru formu diğer evraklar hazırlanarak Bozkır Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvuru evrakları eksik olan Usta Öğreticilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR:

 

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

 

 


USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

ALANINDA EĞİTİM

( Bu Bölümden sadece biri değerlendirilecektir. )

Doktora

60

Tezli Yüksek Lisans

45

Lisans+Pedagojik Formasyon/Tezsiz Yüksek Lisans

35

Lisans

30

Ön Lisans

20

Ustalık Belgesi/Meslek Lisesi Diploması/4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

10

ALANINDA EĞİTİM PUANI TOPLAMI

60

ALANINDA HİZMET/İŞ DENEYİMİ

Her yıl için 1 Puan ( yıl 180 iş günü üzerinden hesaplanır )

 

HİZMET/İŞ DENEYİMİ PUANI TOPLAMI

25

EK PUAN

Usta Öğreticilik Belgesi

5

Uluslararası Yarışma ilk 3 derece ( en fazla 1 adet )

4

Resmi Ulusal Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet )

3

Üstün Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet )

2

Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet )

1

EK PUAN TOPLAMI

15

 

TOPLAM PUAN

 

 

100

 

 

Başvuru evrakları; Yarım Kapak Telli Dosya içerisinde ve her bir belge ayrı  poşet dosya içerisinde,  yukarıdaki sıraya göre düzenlenerek teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen gerekli  belgelerden eksik belge getirenlerin ve süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve  görevlendirme yapılmayacaktır.

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:


a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.  Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılacaktır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreylegörevlendirme yapılmayacaktır.

d)Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilme yapılamayacaktır.

e)Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

Demirasaf Mahallesi Demirasaf Cad. No 53 BOZKIR KONYA - 0 332 426 16 50

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.