KONYA BOZKIR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıoğlan İHO Kantin İhalesi

Sarıoğlan İHO Kantin İhalesi

İlçemiz Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu Kantini işletmesi ihale ile verilecektir. İhale Şartları;

 

İLAN

1.       Aşağıdaismi,yeri,geçiciteminatıyazılıokulkantini2886SayılıDevletİhaleKanunun35/dve 51/g maddelerine göre  kirayaverilecektir.

2.       İhaleşartnamesimesaisaatleriiçindeOkulMüdürlüğündegörülebilir.

3.       Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabuledilmeyecektir.

4.       Dahaöncekantinihalelerinekatılmışolup,sözleşmedüzenlemedenvazgeçenler,işletmesüresi bitmedenişletmeyi bırakmışolanlarileicratakibiileişletmebedelitahsiledilenkişilerihaleye katılamazlar.

5.       İstenilenbelgelerinaslıveyanotertasdikliolanlarverilecektir.Aslıidarecegörülmüşibaresi olanlar da kabuledilecektir.

6.       Yüklenicinindeğişmesidurumunda;okulkantinineyapılansabittesismasrafları,kullanımsüresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafındanödenir.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-     Nüfus cüzdanıfotokopisi,

2-    Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığındanalınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.(Aslı)

3-      İkametgah belgesi(Aslı)

4-    Geçiciteminatınyatırıldığınadairbankadekontu(Aslı)_

5-      Konya Kantinciler Odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına veihaleden men yasağı olmadığına dair belge(Aslı)

6-      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerd.i(rİstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.) (Aslı)

7-     Başkabirkişiadınaihaleyegirecekolanlariçin,Noterdenalınmışvekaletname.(Aslı)

8-      İhaleyetüzelkişikatılacaksasicilkaydı,imzasirkülerivevergiborcuolmadığınadairbelgelerin hazırlarımasıgerekmektedir.(Aslı)

 

Keyfiyeti ilan olunur.

İHALEKOMİSYONU

 

 

İŞİN ADI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇiCİ

TEML-.ıAT

İHALE TARİH VE

SAATİ

TAŞINMAZLARIN

BEDELİ

SARIOGLAN İHO KANTİN İHALESİ

2250

67,5

17/11/2016

10:00

 

 

 

 

 

           

 

Not

1)  Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerinasıllarıiseihalekomisyonutarafındanistenmesihalindeihalekomisyonunasunulmak üzere,ihaleyekatılacakkişilerinyanlarındahazırbulundurulmasıgerekmektedir.

 

2}İhaleler BOZKIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TOPLANTI odasında yapılacaktır.

Demirasaf Mahallesi Demirasaf Cad. No 53 BOZKIR KONYA - 0 332 426 16 50

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.