KONYA BOZKIR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK RESİM YARIŞMASI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK RESİM YARIŞMASI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ

 

 

 

EK-2 15 Temmuz Proje Takip Sistemi (PTS)

 

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında PTS üzerinden proje ve faaliyetlerle ilgili aşağıdaki bilgiler istenecektir (Tüm proje ve faaliyetler PTS üzerinden girilecektir ayrıca bir proje tablosu oluşturulmayacaktır.).

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş Adı: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri ve Valilikler.

b) Varsa İş Birliği Yapılan-Yapılacak Paydaş Bakanlık/Kurum/Kuruluş/STK vb.: Türkiye geneli valilikler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı  tüm resmi okullar ve kurumlar.

c) Proje/Faaliyet Adı: "Türkiye Aşkına" konsepti ve alt temalara uygun resim yarışması

d) Proje/Faaliyet Türü: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm resmî okullar ve kurumların öğrencileri tarafından "Türkiye Aşkına" konsepti ve alt temalara uygun resim yarışması düzenlenip il birincileri seçilmesi ve il millî eğitim müdürlükleri/Valilikler tarafından resimlerin sergilenmesi

e) Hedef Kitle: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm resmî okul ve kurumların yönetici, öğretmen ve öğrencileri

f) Proje/Faaliyet Tahminî Kişi Erişimi: Valilikler ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve bağlı tüm resmî okullar ve kurumların yönetici, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlarımız

g) Proje/Faaliyet Yaklaşık Bütçesi: Genel Müdürlüğümüz tarafından etkinlik kapsamında herhangi bir bütçe ayrılmasına gerek duyulmamıştır. İllerde ödüller için gerekli harcamalar Valiliklerce karşılanacaktır.

h) Proje/Faaliyete İlişkin Açıklama/Amaç/Detay/Yöntem

Amaç: Demokrasimize kasteden girişimlere karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması ve hafızanın canlı tutulması için ulusal ve uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin gücünü, potansiyelini, demokrasi zaferini vurgulamak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak, 2022 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerine yönelik olarak "Türkiye Aşkına" konsepti anma etkinliklerinin temasına uygun olarak "Demokrasi Uğruna", "Vatan Uğruna", "Millet Uğruna", "Özgürlük Uğruna", "Millî İrade Uğruna", "Ay Yıldızlı Şanlı Bayrak Uğruna", "Millî ve Manevi Değerler Uğruna" alt temalarına da uygun olarak Türk milletinin ilelebet birlik ve beraberlik içinde olacağının anlatılması amaçlanmaktadır.

Detay ve yöntem: İl millî eğitim müdürlüklerince planlama yapılarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm resmî okul ve kurumların öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek faaliyette aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a.      Resimler, paspartusuz olmalıdır.

b.     Resimler özgün olup daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

c.      Kopya edilen resmin yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.

ç.   Resimler, kâğıt üzerine Sulu Boya, Guaj Boya, Akrilik Boya, Pastel Boya

      tekniklerinden biriyle yapılmış olmalıdır.                                                   

d.     Kullanılacak resim kâğıdının kısa kenarı 35-50 cm aralığında, uzun kenarı ise 50-70 cm aralığında olmalıdır.

e.      Resimler, kullanılacak tekniğe uygun kâğıt üzerine yapılmalıdır.

f.      Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmamalıdır. Okul Yürütme Komisyon üyelerinden biri, Ek-1 "Resim Bilgi ve Orijinallik Belgesi"ni öğrenciye doldurtmalı, kendisi de imzalamalı, resmi ve kapalı zarf içinde belgeyi birlikte teslim etmelidir. Ayrıca resmin arka yüzünün sağ üst köşesine ve zarfın üzerine öğrenci kendi el yazısıyla kullanmak istediği rumuzu mutlaka yazmalıdır.

g.     Resimler, bireysel olarak öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne iki mukavva arasında, katlanmayacak ve kıvrılmayacak şekilde teslim edilmelidir.

h.     Resimler, herhangi bir organizasyon, kurum veya markayı çağrıştırmamalıdır.

i.       Resimler, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir.

j.       Resimler, içinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır.

k.     Resimler, T.C. Anayasası'na ve Millî Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil etmemelidir.

l.       16 Haziran'a kadar öğrencilere resim yaptırma çalışmaları tamamlanacak olup İl Değerlendirme Komisyonunca Haziran ayı sonuna kadar il birincisi eser belirlenecektir.

m.   Katılım sağlayan eserlerden İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görülenler ve il birincisi eser Valiliklerce belirlenen halka açık bir alanda 15 Temmuz Haftası sergilenecek olup il birincilerine Valilikçe uygun görülen ödüller takdim edilecektir.

n.     İl birincisi olan eserler Genel Müdürlüğümüz internet adresinde ve Mesleğim Hayatım portalında yayınlanmak üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

o.     İl birincisi olan eser sahibi öğrencilere Genel Müdürlüğümüzce teşekkür belgesi verilecektir.

Değerlendirme Ölçütleri

İl Değerlendirme Komisyonu tarafından resimler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

a.      Tema, konu ve amaca uygunluğu (30 Puan)

b.     Kâğıdın temizlik ve düzeni (10 Puan)

c.      Teknik kullanımı ve renklendirme (30 Puan)

d.     Farklı bir bakış açısı ve özgün anlatım (30 Puan)

i) Beklenen Sonuçlar: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ruhunun hissettirilmesi ve bu hissiyatın nesiller boyu devamlılığının sağlanması, hain darbe girişimine karşı millî iradenin önemine ilişkin bilincin oluşması, "Türkiye Aşkına" algısının pekiştirilmesi ve şehitlerimizin unutulmaması

j) Öne Çıkan Projeleri/Faaliyetleri arasında mı? (Öne çıkan projeden/faaliyetten kasıt ilgili kurumun/kuruluşun projenin/faaliyetin 15 Temmuz ile alakalı ana projesi/faaliyeti olup olmadığıdır.): Evet

k) Proje/Faaliyet Uygulama Yeri: (Birden çok yerde ise çoklu ekleme)

a. Yurt içi: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm resmî okul ve kurumlar.

b. Yurt dışı: (Faaliyetin gerçekleştirileceği ülke/ülkeler seçilecektir. Şehir manuel girilebilir.)

l) Konuşmacı/Katılımcı Bilgileri:

m) Proje/Faaliyet Uygulama Tarihi

a. Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2022

b. Bitiş Tarihi: 24 Temmuz 2022

n) Proje/Faaliyet İrtibat Kişileri:

1) Mehmet Ali ADAK

Şube Müdürü

Kurum Tel:03124131304

Cep Tel: 0505 5400751

E-posta: mehmetali.adak@meb.gov.tr

2) İlkay ARSLAN

Şef

Kurum Tel:03124131302

E-posta: ilkay.arslan@meb.gov.tr

Projeye/Faaliyete İlişkin Dokümanlar: (Varsa projenin açıklanmasına yardımcı olabilecek rapor, resim, video, broşür, ilan vb. dokümanları)

Demirasaf Mahallesi Demirasaf Cad. No 53 BOZKIR KONYA - 0 332 426 16 50

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.